PICOS LAUNCH

Usavršavanje postojećih i razvoj novih znanja i vještina uposlenika je jedan od ključeva uspjeha našeg poslovnog uspjeha. U saradnji sa našim Principalima konstantno radimo na edukaciji prodajne sile koristeći best practice metode sa drugih tržišta i primjenjujući najnovije trendove u svijetu distribucije i prodaje.

14.10.2017. u prostorijama Boreas d.o.o. u Sarajevu održana je edukacija pod nazivom PICOS – Picture of Success, na koji su bili prisutni prodajni predstavnici Boreasa iz cijele Bosne i Hercegovine, regionalni direktori i Brand Mangeri. U pitanju je metoda egzekucija u prodajnim kanalima koju Heineken koristi na svim tržištima na kojima je prisutan. PICOS ili Slika uspjeha je definirani standard koji prodajna sila primjenjuje na terenu, a sve u cilju motivacije konzumenta da prilikom kupovine odabere naš brand. Pravi proizvod u određenom kanalu prodaje, cjenovno konkurentan, vidno označen i izložen na ispravan način, može da utiče na odluku potrošača o kupovini pojedinog branda. Ovom prilikom prisutnima su se obratili Sandra Drača, članica Uprave za Marketing, Jerko Tvrdić, član Uprave Prodaje i nabava, Igor Martinović, Direktor Prodaje i Alen Pecirep, Direktor Marketinga prenoseći svoja dugogodišnja iskustva i izazove u oblasti distribucije i prodaje , kao i poslovni partneri iz kompanije Star Brands, Amela Čengić, Portfolio Manager, Dino Bajrić, Trade Marketeer i Vladimir Đorđević Export Manager, koji su naglasili važnost primjene PICOS-a na terenu.

Prodajni predstavnici su imali priliku razmijeniti iskustva i probleme sa kojima se svakodnevno susreću na terenu, pri čemu se mogla vidjeti kompleksnost tržišta Bosne i Hercegovine i potrebu za konstantnim, brzim i efikasnim prilagođavanjem zahtjevima istog.