Edukacija Hotel Hill

EDUKACIJA ZA UPOSLENE PRODAJI – MISSION 2020

U skladu sa korporativnom politikom i razvojem uposlenika kompanije Boreas d.o.o., u hotelu Hills, Sarajevo je održana edukacija za prodajno osoblje u periodu od 8.3. do 11.3.2018. pod nazivom Mission 2020. Cilj edukacije je bio upoznati uposlenike sa misijom i vizijom kompanije do 2020, planiranim aktivnostima za 2018 godinu, kao i usavršavanje općih poslovnih i komunikacijskih vještina.

Edukacija je bila organizirana kroz nekoliko predavanja i radionica, posebno prilagođena za kanale prodaje HoReCa i Retail. Učesnici predavanja bili raspoređeni u manje grupe, što je omogućilo lakšu i efikasniju komunikaciju između učesnika i predavača. Tokom edukacije učesnici educirani u oblastima prodaje, distribucije, profiliranja kupaca, upravljanja aplikacijama za pravljenje narudžbi kupaca, manipulacija reklamnim materijalima i event opremom. Posebno iznenađenje je bilo team buliding aktivnost pod nazivom Fox in a box – The Bank Job i Mr. Fox Secret Study. Timovi su imali priliku pokazati svoje vještine u pronalasku logičnih rješenja i timski rad, a tim sa najboljim vremenom je bila grupa komercijalista Retail sa banjalučke regije, koje je predvodio Supervizor Ljubiša Janjetović.

U toku trodnevnog boravka u Hotelu Hills, Sarajevo, u slobodno vrijeme učesnici su mogli uživati u sadržajima hotela: bazeni Termalna Rivijera Ilidža, moderni wellness i spa centar, fitness centar, a edukacija je završena zajedničkom večerom i zabavom.